The Reunion, I Do Bidoo Bidoo and now Sa Wakas

Thursday, March 21, 2013 | apo

Kung ang Abba may Mama Mia! at ang Beatles ay may Across the Universe...

Tuesday, July 29, 2008 | abba

Blog Archive