Robert Blair Carabuena's Public Apology and another story

This morning, Mr Robert Blair Carabuena voluntarily went to MMDA office to personally deliver a public apology to Mr Saturno Fabros and the whole MMDA team.

Mr Yvez Gonzalez of MMDA posted an image of the full text of Mr Carabuena's apology on his twitter account (@doblezeta)

Here's a transcript of it:

Magandang umaga po sa ating Tagapangulo ng MMDA, Kagalang-galang na Atty. Francis Tolentino; magandang umaga rin po kay Mang Saturnino "Sonny" Fabros bagama't di ko po siya nakikita ngayon; magandang umaga po sa inyong lahat!

Ako po si Robert Blair Carabuena, na kusang pumarito sa tanggapan ng MMDA, upang personal na humingi ng tawad at paumanhin kay Ginoong Saturnino Fabros, sa kanyang mga anak, sa inyo po Kagalang-galang na Chairman -- bilang kumakatawan ng MMDA sa inyong pamumuno, at sa lahat ng mga traffic enforcers ng MMDA sa nangyari noong ika-11 ng Agosto.

Di na po lingid sa karamihan ang aking ipinakitang di kagandahang-asal noon ika-11 ng Agosto.

Sa iyo Mang Sonny, at sa inyong anim na anak, ako po ay himihingi ng inyong kapatawaran.

Itong mga nakaraang mga araw mula noong ika-11 ng Agosto, marami pong mga haka-haka na ako raw  po ay nagtatago at baka raw tatakas.

Gusto ko pong ipabatid sa inyong lahat na di po ako nagtago at di ko po tatakasan itong aking hinaharap ngayon. Kaya po ako nandito ngayon sa tanggapan ng MMDA at humaharap sa ating Kagalang-galang na Chairman Tolentino ay para humingi ng kapatawaran at paumanhin sa aking inasal.

Nitong nakaraang Linggo, naramdaman ko po ang galit ng publiko sa aking inasal. Simula nang lumabas ang "video" sa media sa "social media", minabuti ko pong manatili muna sa aming tahanan. Kinailangan ko pong humingi ng payo sa aking pamilya at mga kaibigan, gayon na rin sa aking mga abogado.

Napag-alaman ko rin po na si Kagalang-galang Chairman Tolentino ay naghain ng reklamo sa LTO na ang aking lisensiya sa pagmamaneho ay kanselahin. Sa usaping ito, ako po ay nakikiusap kay Chairman Tolentino na pahintulutang umusad ang proseso ng pagkansela ng aking lisensya. At habang ang prosesong ito ay umuusad, ako po ay nakikiusap na ako po ay payagan na tuluyang makapagmaneho sa dahilan na ito ay aking kailangan ko sa paghahanapbuhay.

Bilang pangwakas, nais ko pong muling humingin ng tawad at paumanhin kay Mang Sonny, sa ating Tagapangulo ng MMDA Francis Tolentino, sa buong kagawaran ng MMDA, sa aking pamilya, mga kaibigan, at sa publiko. Kung mayroon man akong hihilingin sa puntong ito, ako po sanay's mabigyan ng panglawang pagkakataon, at personal na makahingi ng paumanhin kay Mang Sonny.

Maraming Salamat po.

It's not easy to be humble, accept your mistakes and apologize. I'm glad Mr Carabuena did not make excuses and just simply admitted his mistakes and apologized. I guess his only mistake is to let this stretch for so long. It took him a week to issue an apology.

There are various reactions posted on the comments section of my post related to this. Some are calling him names and cursing him. For the record, I don't agree to most of them but didn't bother removing them to avoid outrage of the commenter. This reminded me of a story from the Bible..."Jesus returned to the Mount of Olives, but early the next morning he was back again at the Temple. A crowd soon gathered, and he sat down and taught them. As he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd.
"Teacher," they said to Jesus, "this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. What do you say?"
They were trying to trap him into saying something they could use against him, but Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger.
They kept demanding an answer, so he stood up again and said, "All right, but let the one who has never sinned throw the first stone!" Then he stooped down again and wrote in the dust.
When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman.
Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more."
(John 8:1-11 NLT)

Beautiful story, right? But then again, this is not just any other story because it represents each and everyone of us. We are all sinners and we all deserved to be stoned to die. It just so happens that this woman was caught (as also Mr Carabuena) and some of us are not. Jesus did not also say "those who have smaller sin" because a sin is a sin and it has no sizes. This is the reason why the accusers "slipped away one by one".

Jesus did not deny that the woman sinned, he actually acknowledged the sin when he said "Go and sin no more", but what he did not do is to condemn like the woman's accusers. The woman got her second chance. No, she did not deserve it, after what she did. But God is gracious and merciful.

I loved it when Jesus said, "Neither do I." It's just so loving and forgiving. Isn't that we all wanted to hear?

So next time we caught someone is sin, let's not be too quick to pass judgement and accuse. I am especially guilty of this.
You Might Also Like

0 comments

Blog Archive